İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız ve İşte Eşitlik

İnsan Kaynakları Politikamız ve İşte Eşitlik

İnsan Kaynakları Politikamız, güçlü ve dinamik yönetici kadrolarımızın liderliğinde, iş etiğine bağlı, kültürümüzü sahiplenen çalışanlar ile kurumsal girişimciliğimizi pekiştirmektir. İnşaat, Turizm, Çimento, Altyapı ve Enerji Yatırımları, Enerji Taahhüt, Gıda ve Havacılık sektörlerinde büyüyen şirketler topluluğumuzun ortak paydası da iş etiğimiz, iş disiplinimiz ve her biri kendi işinin lideri olan kurumsal girişimci kimliğimizdir.

Her türlü ayrımcılığı engeller, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler ve işe alım faaliyetlerimizi bu bilinçle gerçekleştiririz. Bu paralelde, Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci çerçevesinde attığımız önemli adımlardan biridir. Bu proje ile ülkemizdeki mühendis kızların sektörde daha fazla yer almasını sağlıyor, kadınların çalışma hayatına katılımlarının önündeki engelleri kaldırmayı ve beyaz yaka personelimizin %44’ünü kadın çalışanlarımızın oluşturduğu grubumuzdaki kadın çalışan sayımızı artırmayı hedefliyoruz.

Kimliğimiz ve iş tecrübelerimiz marka değerimizi artırmakta; bu da daha yetkin yönetici ve çalışanlar için büyüyen bir çekim merkezi haline gelmemizi sağlamaktadır.