Kurumsal
Entegre Yönetim Sistem Politikamız

Entegre Yönetim Sistem Politikamız

LİMAK İnşaat olarak, 

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için; 

  - Gerçekleştireceğimiz tüm projelerde kaliteli üretim/hizmet sunmayı ve müşteri odaklı çalışmayı temel prensip olarak benimseyeceğimizi,
  - Stratejik yönü ile çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle faaliyet gösterdiğimiz her yerde ve tüm alanlarda bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla toplumumuz ve dünyamız için pozitif etki yaratacağımızı,
  - Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarının yükümlülüklerini yerine getireceğimizi,
  - Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturacağımızı ve arttıracağımızı,
  - Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlayacağımızı, 
  - İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlayacağımızı, 
  - Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı,
  - Entegre Yönetim Sistemi performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,
  - Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştireceğimizi ve benimseteceğimizi,
 

 En önemli değerimizin insan kaynağı olduğu bilinciyle, yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam ederek ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini ve memnuniyetini en üst seviyede tutacağımızı,  
taahhüt ediyoruz. 

BATUHAN ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi