Sektörler
Limak Yatırım

Limak Yatırım

Limak Yatırım, birçok gelişmenin yaşandığı ve belirsizliklerin artıp finansal piyasaların hareketli olduğu 2016 yılının ardından, 2017 yılını başarı ile tamamlamış, faaliyet gösterdiği alanlarda devam eden yatırımları ile büyümesini devam ettirmeyi başarmıştır.

Yenilenebilir enerji üretimi alanında, faaliyette ve inşa halindeki hidroelektrik santral projeleri tamamlandığında kurulu güç yaklaşık 1.420 MW seviyesine ulaşacaktır. 2017 yılında, yaklaşık 100 MW gücündeki Kargı HES üretime başlamış, inşası devam eden 528 MW kurulu gücündeki Çetin HES devralınmış ve 58 MW gücündeki Gürsöğüt HES’te inşaat başlamıştır. Limak Yatırım yenilenebilir enerji portföyü; yine geçtiğimiz yıl işletmeye alınan ve grubun ilk güneş enerjisi santrali olan 5,7 MWp kapasiteli Isparta Gönen, yapım halindeki 15,7 MWp kapasiteli Konya Apa Güneş Enerjisi Santrali ve 14,1 MW gücündeki Buharkent Jeotermal Santrali dahil edildiğinde 1.455 MW’a yükselecektir. Termik enerji üretimi alanında ise, 1.156 MW kurulu gücündeki Hamitabat Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde,  yüksek verimlilik hedeflenerek devreye alınan yenileme yatırımı yıl sonunda tamamlanmış ve ülkemizin en verimli doğal gaz çevrim santrallerinden biri olarak faaliyete geçmiştir. Diğer yandan,  1.050 MW kurulu gücündeki Yeniköy ve Kemerköy  Kömür Santralleri için planlanan rehabilitasyon yatırımlarında gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmış, sözleşmeler imzalanmıştır.

Enerji sektöründe, ağırlıklı hidroelektrik olmak üzere yenilenebilir, doğal gaz ve yerli kömür santrallerinden oluşan dengeli elektrik enerjisi üretim portföyü ile Türkiye’nin en büyük özel sektör üreticilerinden biri olan Limak Yatırım, kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ederek,  birçok bölgede rüzgar ve güneş enerjisi lisanslama süreci yönetmektedir.

Enerji dağıtımı alanında şirket, yeniden yapılanmış ve Boğaziçi, Akdeniz ve Çamlıbel elektrik dağıtım şirketlerini ortaklarına devrederken, Uludağ bölgesinin tamamını işletmesine almıştır. 2017 yıl sonu itibarıyla, Kosova elektrik dağıtım şirketi dahil toplam 3.560 milyonu aşan aboneye 17 milyar kWh’in üzerinde elektrik dağıtımı yapmıştır. Ayrıca, yine bu bölgelerdeki perakende şirketleri kanalıyla tüm Türkiye genelinde ve Kosova’da yaklaşık 13 milyar kWh elektrik satışı gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki operasyonlarında, ülke ortalamalarının altında kayıp kaçak oranları ve faaliyet giderleri ile hizmet veren Limak Yatırım, verimliliğini, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini daha da artırmak için, 2017 yılında dağıtım ve perakende alanında 232 milyon TL’ye yakın yatırımı hayata geçirmiştir.

 Limak Yatırım’ın elektrik ticareti ve perakende satış alanında da büyümesi her yıl devam etmiştir. 2013 yılında 1,9 milyar kWh olan enerji ticaret hacmi, 2017 yılında 7,3 milyar kWh’ı aşmıştır.

Havalimanı işletmeciliğinde, Kosova’da Priştina Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı’nda, geçtiğimiz yıl 1,75 milyon yolcuya hizmet vermiştir. Türkiye’de ise, havacılık sektörünün en önemli projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı Projesi yatırımı yine yüksek bir hızla devam ederken, ilk fazının 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında, yılda 200 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren dünyanın sayılı havalimanları arasında yer alacaktır.

Türkiye’nin ilk ve tek hızlı tren garı projesi olarak 2016 yılında hizmete giren Ankara Hızlı Tren Garı’nda gerek yolcu gerekce ticari olarak ziyaretçi sayısı giderek artmaktadır. Seçkin mağaza karmasına sahip bir alışveriş merkezi, business otel ve kiralanabilir ofislerin de bulunduğu, 2017 yılında günde 100 binden fazla ziyaretçinin ağırlandığı Ankara Tren Garı ve Yaşam Merkezi, ulaşımda yaptığı devrimin yanı sıra, ticari anlamda da Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya başlamıştır.

Liman işletmeciliğinde, 1 milyon TEU’luk konteyner elleçleme yatırım planını 2014 yılında tamamlayan LimakPort İskenderun, konteyner hacimlerinde her yıl önemli artışlar sağlamıştır. Adana ve doğusundan oluşan geniş bir hinterlanda hizmet veren limanda, konteyner hat sayısı 13’e ulaşmıştır. Limandan haftalık olarak düzenli gerçekleşen direkt Uzak Doğu ve Orta Doğu servislerine ilave olarak, 2017 yılında direkt Kuzey Batı Avrupa servisi sağlanmaya başlamıştır. Diğer yandan, daha büyük konteyner gemilerine hizmet vermek hedefiyle  ek yatırım faaliyeti yürütülmüştür. Limanın 2018 hedefi, sahip olduğu servislerin çeşitliliği ve adedini artırırken, diğer yandan daha büyük konteyner gemilerine hizmet verecek ek yatırımı gerçekleştirmektir.

Limak Yatırım yeni yılda da; yatırımlarına, faaliyet alanlarında yeni proje imkanlarını takip etmeye ve mevcut projelerde operasyonel ve finansal verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir. Önceliği, finansal hedeflere ulaşmanın yanı sıra, 2018 yılında da, hissedarları, çalışanları ve etkileşim içinde olduğu tüm paydaşları için değer yaratmaktır.