Sektörler
Çimento

Çimento

Türkiye, Mozambik, Fildişi Sahili ve Dubai ülkelerinde operasyon ve yatırımları olan Limak Çimento, sürekli ve dengeli büyüme fırsat arayışlarını tüm coğrafyalarda sürdürmektedir. Bu büyüme stratejisi aynı zamanda ürün çeşitliliği ile de desteklenmektedir.

On sekizinci yılında Limak Çimento:

• Türkiye’de sektörde aktif büyüklüğünde birinci ve kapasite sıralamasında en büyük ikinci grubu,

• İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına göre sektör ikincisi,

• Türkiye ve Afrika’da operasyonel 11 adet çimento fabrikası, 24 adet hazır beton tesisi ve 1 adet BIMS Blok tesisi,

• Son on yıla 7 adet yenileme/ kapasite artışı ve 6 adet yeni yatırım projesi sığdıran, global çimento sektörünün en son yeniliklerini en etkin proje finansmanı çözümleri ile hayata geçiren, tecrübeli yatırım ve finansman kadroları,

• 4 ayrı ülkede devam eden operasyon ve yatırımlar; iki ayrı Sahra Altı Afrika ülkesindeki en büyük Türk yatırımları,

• Mozambik’in en büyük üç üreticisinden biri, ürün kalite belgesi alan ilk yerel üretici,

• Türkiye ve Sahra Altı Afrika’da istihdam edilen genç ve dinamik kadrolar,

• Uluslararası akreditasyon belgesine sahip 3 hazır beton Ar&Ge merkezi, üniversiteler ile işbirliği içinde ürün geliştirme alanında gerçekleştirilen projeler,

• Türk çimento sektöründe ilk kez Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’nın enerji verimliliği ve temiz teknoloji fonlarıyla gerçekleştirilmiş projeler,

• Türk çimento sektöründe ilk olarak devreye alınan düşük NOx emisyonlu kalsinatörlü döner fırınlar,

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’deki entegre fabrikalar içerisinde en düşük elektrik enerjisi tüketimi sıralamasında birincilik,

• GOLD Belgesine sahip ilk entegre çimento fabrikası unvanı,

• Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyum,

• Çevre, enerji, kalite, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sahip olunan entegre yönetim sistemlerinin güncel versiyonlarına uyum,

• Türk çimento sektöründe ilk olarak gerçekleştirilen SAP Hana yatırımı ile daha da kurumsallaşan ve şeffaflaşan izlenebilir yapı,

• Kurulan ticaret şirketi ile Asya, Afrika ve Türkiye üçgeninde büyüyen ticaret hacmi; mal swapları ile zenginleştirilen ticaret yapısı.

Türkiye Operasyonları

Limak Çimento, Türkiye’de ülke geneline dağılmış 7 adet entegre ve 3 adet öğütme paketleme olmak üzere, 10 adet çimento fabrikası, 24 adet hazır beton tesisi ve 1 adet BIMS Blok tesisi ile hali hazırda 8 milyon ton klinker ve 14,9 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, Ekim 2017 sonu itibarıyla 66 milyon ton çimento satışı gerçekleşmiş olup, 2017 yılsonu beklentisi 77 milyon ton olarak öngörülmektedir.

2017 yılı ilk 10 ayında çimento üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre % 3,1, klinker üretimi ise % 2,8 oranında artmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 10’u ihracat olarak gerçekleşmiştir.  Yine 2017 yılı ilk 10 ayında çimento iç satışlarda % 4,4, çimento ihracatında % 2, klinker ihracatında ise % 33,8’lik artış sağlanmıştır.

Diğer yandan, çimento üretim ve satış rakamları 2017 yılında sektör genelinde artmış olmasına rağmen; fosil yakıtlar ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerindeki artış, sektörün karlılık oranlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Limak Çimento, gerek alternatif yakıt sistemi yatırımlarına hız vererek (fosil yakıt kullanımını azaltarak), gerekse fosil yakıt tedarik zincirindeki değişimler ile maliyetlerdeki olumsuz yansımaları minimize etmeyi hedeflemektedir.

Limak Çimento Grubu, 2017 yılında, ciro, çimento satış ve klinker üretim verilerinde tarihsel en yüksek rakamlarını yakalamıştır. Ülkenin güney doğusundaki etkin teşvik uygulamaları ile yeniden başlatılan altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri, grubun satışlarını olumlu etkilemiştir. Diğer yandan dünyanın en büyük havaalanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın, çeşitli yüksek hızlı tren ve otoyol projelerinin ve de özel ürün gerektiren yüksek katlı konut projelerinin çimento ve beton ihtiyacı, Limak Çimento markası tarafından tedarik edilmektedir.

Grup, klinker üretiminde % 5,3 ve çimento üretiminde % 10,7 büyüme oranları ile sektör ortalamasının üstünde bir performans göstermenin yanı sıra; 2017 yılında faaliyete geçen ticaret şirketi ile klinker ihracatında 2016 yılına göre % 137’lik bir büyüme oranı yakalamıştır.

Limak Çimento Grubu, hazır beton alanındaki faaliyetlerini 2017 yılında da ağırlıklı olarak franchising modeli ile büyüyerek sürdürmüştür. 2017 yıl sonu hazır beton satış hacmi toplamda 2,7 milyon metreküp olarak gerçekleşmiş olup; 2018 yılında 3 milyon metreküp satış hacmi hedeflenmektedir.

Grubun alternatif yapı malzemeleri ürün gamını genişletme çalışmaları kapsamında kurulan ve 2015 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmekte olan Kilis BİMS Blok tesisinin satış hacmi 2017 yılında bir önceki yıla göre  % 10 artmıştır.

Mozambik Operasyonları

Limak Çimento’nun, Mozambik’in başkenti Maputo’da, Matola liman bölgesinde 80.000 metrekare alana kurduğu fabrika, 2016 yılı son çeyreğinde satış faaliyetlerine başlamıştır. 0,7 milyon ton çimento öğütme kapasiteli fabrika, ilk operasyon yılı sonunda, % 25 bölge pazar payına ulaşmayı başarmıştır. Grup, halihazırda ülkedeki önemli çimento üreticilerinden biri konumundadır.

Grubun, dünyada sayılı doğal gaz ve kömür rezervlerine sahip Doğu Afrika’nın önemli giriş kapılarından biri olan bu ülkede, beton tesisleri, inşaat yapı malzemeleri ve entegre çimento fabrikası kurulumu yönünde orta ve uzun vadeli yatırım planları bulunmaktadır.

Devam Eden Yatırımlar

• Yeni Anka Entegre Çimento Fabrikası - Ankara

Ankara’nın Polatlı ilçesinde devam etmekte olan 1,8 milyon ton üretim kapasiteli Anka Entegre Çimento Fabrikası yatırımı devreye alma çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte olup; tesisin 2018 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.

• Yeni Kilis Entegre Çimento Fabrikası - Kilis

Suriye sınırına yakın, stratejik konuma sahip 2,3 milyon ton üretim kapasiteli Kilis Entegre Çimento fabrikası yatırımının 2017 yılı içerisinde finansman süreci tamamlanmış olup; 2018 yılında inşaat ve montaj faaliyetlerine hız verilecektir. Fabrikanın 2019 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.

• Balıkesir Yeni Fırın Hattı Projesi - Balıkesir

Halihazırda 925 bin ton klinker üretim kapasiteli fabrikada, aynı kapasiteli ikinci bir döner fırın yapılarak, toplam klinker üretim kapasitesinin 1,8 milyon tona çıkarılması için gerekli yatırım çalışmaları başlatılmıştır. Yeni döner fırın hattının 2019 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

• Trakya Alternatif Yakıt Besleme Sistemi Yatırımı - Pınarhisar

Trakya Çimento’ da 2017 yılında alternatif yakıt kullanım sistemi ekipman tedarik sözleşmeleri imzalanmış olup, 2018 yılında projenin hayata geçirilmesi ve alternatif yakıt kullanımına başlanması planlanmaktadır.

• Abidjan Çimento Fabrikası – Abidjan – Fildişi Sahili

Abidjan kentinde kurulumu devam etmekte olan öğütme-paketleme ve hazır beton fabrikası (Limak Afrika SA), 1 milyon ton çimento ve 1 milyon metreküp hazır beton kapasiteli fabrikanın 2018 yılının son çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. 

Hedeflerimiz

•          Türkiye’de devam eden yatırımların 2019 yılında tamamlan-masının ardından, sektörün en büyük kapasitesine sahip grubu olmak,

•          Fildişi Sahili’ndeki yatırımın bu yıl içinde tamamlanmasının ardından, Sahra Altı Afrika’da 1,7 milyon ton kapasiteye ulaşmak,

•          Uluslararası ticaret şirketinin ticaret hacmini, 2019 yılında 1 milyon tona ulaştırmak,

•          Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından yayınlanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyum çalışmalarının devamlılığını sağlamak, GRI raporlama sürecinde aktif rol oynamak,

•          Ürünlerin çevresel etkilerini azaltmak, bu kapsamda çimento klinker oranını düşürmek, özel ve yüksek sınıflı hazır beton projelerinde mineral katkılı çimentonun optimizasyon çalışmalarında farkındalık yaratmak, çevresel ürün beyanları yapmak,

•          Bilgi işlem teknolojilerine yatırım yapmaya devam ederek, faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda ortak ve güvenli bilgi yönetim sistemi oluşturmak,

•          Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ulaştığımız tüm coğrafyalarda öğrenci yurtları, spor kulüplerinin desteklenmesi, engelliler koordinasyon merkezi yapımı, kültür ve sanat festivali sponsorlukları, gazilerimiz ve aileleri ile gezi organizasyonları, Kızılay ile ortaklaşa kan ve kök hücre bağışı gibi aktiviteler ile sosyal ve kültürel alanlarda misyonlar üstlenmeye devam etmek,

•          Çalışanlarımızın ve alt yüklenici çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önemle her zaman benimsenen “sıfır kaza, sıfır ölüm” hedefinin sürekliliğini sağlamak,

•          Çimento sektörüne uzun vadede katma değer sağlayacak, teknik ve akademik yönden geliştirilmiş nitelikli personel yetiştirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Limak Çimento Grubu, 2017 yılında da sürdürdüğü sıfır iş kazası hedefini; tüm işyerlerimizde gerek yıl boyunca tekrarlanan eğitim ve tiyatral etkinlikler, gerekse oluşturulmuş olan iş güvenliği denetim faaliyetleriyle desteklemiştir. OHSAS 18001’in ve ilgili mevzuatın tüm gerekliliklerinin Grup genelinde benzer form ve formatlarla uygulanması ve takibi için entegrasyon çalışmaları tamamlanmış ve hayata geçirmiştir. Bu kapsamda sağlık gözetimleri, periyodik muayene ve kontroller, kişisel koruyucu donanım kullanımı, acil durum tatbikatları, risk analizleri vb. aktiviteler Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonuna dahil edilerek uygulamalarda yeknesaklık sağlanmıştır. 

Bilgi İşlem Teknolojileri

SAP Hana sistem kurulum çalışmalarının tüm grubu kapsayacak şekilde 2016 yılı içerisinde başarı ile tamamlanmasının ardından, faaliyete başlayan Mozambik Çimento Fabrikasının SAP ve merkez sistemle tam entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca finansal ve operasyonel yerel mevzuat, dil desteği, online kantar otomasyonu ve merkezi maliyetlendirme konularında online yönetilebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Entegre Yönetim Sistemleri

Limak Çimento Grubu’nda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi etkin olarak uygulanmaktadır. Globalleşme hedefleri kapsamında, Grup işyerlerinde süreçler, işleyiş, organizasyon yapısı, iş kültürü ve entegre yönetim sistemleri tek çatı altında ortaklaştırılmıştır. Bu sayede kurumsal sinerjinin artması, global standartlarla kıyaslama yaparak organizasyonel etkinlik gelişiminin ölçülmesi mümkün kılınmıştır. Grup, sürdürülebilirlik vizyonu ve misyonu doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetimi çerçevesinde etkin politikalar ile süreç yönetimi gerçekleştirmektedir.

Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Limak Çimento Grubu sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında sürekli yeni hedefler belirleyip, bu hedefleri gerçekleştirmek adına azami çaba sarf etmektedir.  Bu hedefler arasında;

•          Emisyon kontrolü ve CO2 azaltımı için enerji verimliliği gibi projeleri hayata geçirmek, alternatif hammadde kullanımını artırmak,

•          Hammadde sahalarında ekonomik ömrünü tamamlayan alanları rehabilite etmek ve biyoçeşitliliği artırmak,

•          Etkin su yönetimi sağlamak,

•          Satın alma süreçlerinde (şartname ve sözleşmelerimizde) tedarikçilerin çevresel ve işgücü ölçütlerine uygun ürün ve hizmet sunup sunmadıkları konusunu daha etkin olarak takip etmek; satın alma sözleşmelerine çevresel, işgücü ve insan hakları standartları ile ilgili düzenleyici maddeler eklemek,

•          Tüm paydaşlarla etkin iletişim kurmak, paydaş toplantı sayılarını arttırmak,

•          Sürdürülebilir satın alma ve lojistik faaliyetlerini yürütmek, enerji ile ilgili olarak yapılan satın almalar, yeni proje ve tasarımlarda sisteme uygun, verimliliği yüksek ekipman, sistem ve servisleri tercih etmek bulunmaktadır.

Limak Çimento, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda, 2018 yılında da çevreye duyarlı, kaliteden ödün vermeyen, müşteri odaklı, çevre, iş güvenliği ve sorumluluk bilinciyle hareket eden iş ve organizasyonlar kurarak; çalışanlar, iş ortakları, iç ve dış paydaşlara güven telkin ederek gösterilen yüksek performansı sürdürülebilir kılmaya devam edecektir.


www.limakcement.com