Sektörler
Enerji Taahhüt

Enerji Taahhüt

Elmak Enerji Taahhüt, enerji sektöründe proje ve taahhüt hizmetleri vermek üzere Mart 2013 tarihinde kurulmuştur.

Bu süre zarfında yurt içinde; Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., TED, Limgaz, Kargı HES, Yusufeli HES, LimakPort, KMO, TANAP, Kuzu Rezidans ve AVM, Atakule GYO, yurt dışında ise; Kosova Elektrik Dağıtım, Limak - AGE (Arnavutluk), Summa - Limak (Senegal Dakar Havalimanı) projelerinde hizmet vermiştir.

Şirket, 2015 yılında kurulmuş EHA Adi Ortaklığı ile de Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, BEDAŞ ve BEPSAŞ genel müdürlük binaları, UEDAŞ, ÇEDAŞ, AKDENİZ EDAŞ CBS veri toplama projelerinin taahhütlerini üstlenerek, üstyapı elektromekanik projelerinde hizmet vermiştir. Halihazırda EHA olarak İstanbul Yeni Uluslararası Havalimanı elektromekanik ve mobilizasyon işlerindeki faaliyeti devam etmektedir.

Söz konusu hizmetler; 267’si taşeron olmak üzere hizmet sunan 601 çalışanla sağlanmıştır. Elmak bünyesinde bulunan 334 çalışanın 15’i elektrik mühendisi, 25’i diğer mühendislik ve teknik kadrolarda, 68’i destek hizmetlerinde ve 226’sı da saha çalışanı olarak hizmet vermektedir. EHA adi ortaklığında ise, 1.641’i taşeronlar aracılığı ile olmak üzere, toplam 2.275 kişiye istihdam yaratılmaktadır. Elmak olarak 2017 yılında toplam 1,1 milyar TL tutarında taahhüt sözleşmesinde yer alınmış ve yapımına devam etmekte olup, bunun 900 milyon TL’si EHA Adi Ortaklığı üzerinden geçmiştir.

2014 yılında alınmış olan İSO 9001:2008 ve İSO14001:2004 kalite belgelerinde 2015 versiyonuna geçilmiş ve OHSAS 18001:2007 kalite belgesi revize edilmiştir.

2017 yılında Kuveyt Havalimanı Projesi’nde faaliyetlerimiz başlamıştır. Bu proje kapsamında, Elmak hem alt yüklenici olarak münferiden, hem de Kuveytli JV ortağı ile belirli etaplarda alt yüklenici olarak görevler üstlenmiştir. Projenin MEP işlerinden sorumlu resmi alt yüklenicisi konumundadır. Yakın dönemde Limak Üsküp projesinin MEP işlerine katkıda bulunmak üzere yapılanma sürecine girilmiştir.

2018 yılında da enerji dağıtım taahhüt ve proje hizmetlerinin yanı sıra; yurt içinde ve yurt dışında havalimanı, hastane, otel, alışveriş merkezleri, elektrik tesisat taahhüt ve proje, mekanik tesisat taahhüt ve proje, scada ve otomasyon taahhüt, şalt sahaları, enerji iletim hatları alanlarında hizmet vererek, ciroda ve personel istihdamında büyümesini sürdürme hedefindedir.