Sosyal Sorumluluk
Limak Vakfı
Türkiye’nin Mühendis Kızları

Türkiye’nin Mühendis Kızları

Limak olarak, mühendislik eğitimi alan ve alacak olan kız öğrencileri, eğitimleri boyunca birçok yönden desteklemeyi hedefleyerek 2015 yılında Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi oluşturuldu. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi, ülkemizin dört bir yanındaki kız öğrencilerin mühendislik eğitimine özendirilmesi ile başlayıp, devamında birçok destek faaliyetini de içeriyor. Proje, lise ve üniversitelere yönelik iki ayrı faaliyet grubundan oluşuyor. 

TMK - Üniversite Programı

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan genç kızlarımız eğitim hayatları boyunca birçok yönden desteklenmedktedir. Bu destekler arasında;
• Üniversite eğitimi süresince öğrenim bursu,
• Limak ve sektördeki farklı kuruluşlarda staj imkanı,
• Gönüllü kadın mühendislerimiz aracılığıyla mentorluk desteği,
• Online sosyal mühendislik sertifika programı,
• Online sertifikalı İngilizce eğitimi,
• İhtiyaçlar çerçevesinde, Limak ve sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam imkanı bulunuyor.

Hâlihazırda devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, çevre ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan toplam 102 kız öğrenci projeden yararlanmaktadır. 
Projeye dâhil olan öğrenciler sosyal sorumluluk yüklenmeye de teşvik ediliyor. TMK öğrencileri, ayda en az 4 saat bir sosyal sorumluluk projesinde yer alarak topluma yararlı olma misyonu edinmektedirler.

TMK – Lise Programı

Proje kapsamında, Anadolu liselerinde eğitim gören kız öğrenciler, mühendislik mesleği ile ilgili olarak farklı etkinliklerle bilgilendirilmektedir. Bu yolla kendilerini mühendisliğe yakın hissetmeleri ve meslek seçimlerinde daha fazla tercihleri arasına almalarını sağlamak hedeflenmektedir.  Kız öğrencilerin mühendislik mesleğini tanımaları ve seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatlarından haberdar olmalarını sağlayacak eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. 

2017 yılında pilot il Hatay’da başlatılan etkinliklerde öğrenci, öğretmen ve veli eğitim programları gerçekleştirildi. Bu sayede; toplumsal cinsiyet eşitliği, meslek seçiminde toplumsal cinsiyet rolleri ve mühendislik mesleği konusunda farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.  

Öğrencilerin mühendisliği deneyimlemesini sağlamak üzere, ODTÜ-Tasarım Fabrikası tarafından projemize özel geliştirilen “Karar Senin” kutu oyunu oynatıldı. Ayrıca tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için, rol model kadın mühendisler ile söyleşiler gerçekleştirildi. 

Pilot uygulama esnasında ve sonrasında profesyonel değerlendirme yapılarak, kısıtlı sayıda okulda, sınırlı süre içerisinde gerçekleştirilen çalışmanın bir başlangıç olduğu, ancak sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için öğretmenlere yönelik çalışmaların daha etkin şekilde planlanması gerektiği çıkarımı yapıldı. 2018 yılı itibarıyla başlatılan eğitici eğitimi yoluyla da 10 ilde 20 bin öğrenciye erişildi. Lise faaliyetleri, 2018-2019 eğitim döneminde de farklı şehirlerdeki etkinliklerle devam edecek.